Terms & Conditions

1. Bendrosios nuostatos


1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje shop.yurtos.lt.


1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje shop.yurtos.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.


1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje shop.yurtos.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka atsiskaitymo būdą, susipažįsta su Sąlygomis ir nuostatomis - Pardavėjo taisyklėmis ir paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).


1.4. Pardavėjo rekvizitai:


DARIUS KUZMINSKAS

a/s LT497300010087266097, Swedbank AB


Ūkininko ūkio įregistravimo pažymejimo Nr. ŪP0125816

Ūkio identifikavimo kodas: 8706013

Panūdžių kaimas, Kelmės rajonas, Ežeras Medinis


info@yurtos.lt


+370 69889135
2. Asmens duomenų apsauga


2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje shop.yurtos.lt Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;


2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.


2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pirkimo pardavimo sutarčių įvykdymo tikslais el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. 


2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti, naujienlaiškiai ir kita reklaminė informacija, jeigu Pirkėjas pateikdamas šiuos savo duomenis internetinėje parduotuvėje neprieštaravo dėl tokio šių duomenų panaudojimo.


2.5. Pirkėjo pateikti kontaktiniai asmens duomenys, taip pat pirkimų istorija gali būti naudojami automatiškai parinkti pasiūlymus ar taikomas nuolaidas, jeigu Pirkėjas dėl to neprieštaravo. Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti tokių pranešimų gavimo ir profiliavimo, kreipdamasis el. paštu shop.yurtos.lt.


2.6. Pirkėjas turi teisę reikalauti apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, kai tam yra pagrindo.


2.7. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir  neatskleisti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai


3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje shop.yurtos.lt šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.


3.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.


3.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el paštu: info@yurtos.lt


3.4. Pirkėjas, naudodamasis el. Parduotuve shop.yurtos.lt, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai


4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės shop.yurtos.lt teikiamomis paslaugomis.


4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės shop.yurtos.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.


4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės shop.yurtos.lt registracijos formoje.


4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai
5.1. El. parduotuvėje shop.yurtos.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.


5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.


5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje shop.yurtos.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.


5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:


5.4.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su banku. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.


5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą. 


5.4.3. Atsiskaitymas grynaisiais prekes atsiimant Parduotuvėje Taikos pr. 4A, 


5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti iškart patvirtinęs užsakymą, jei pasirinko mokėjimą naudojantis el. bankininkyste arba banko pavedimu. Tik gavus apmokėjimą, suruošiamas prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
6. Prekių pristatymas


6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Jei dėl Pirkėjo kaltės buvo nurodytas netikslus adresas, o siunta dėl šios priežasties grąžinta Pardavėjui, pageidavus siuntą persiųsti, Pirkėjas padengia persiuntimo išlaidas pats.


6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam  asmeniui.


6.3. Prekės pristatomos per DPD kurjerių tarnybą.


6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. 


6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.


6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.


6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
7. Prekių grąžinimas ir keitimas


7.1. Nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos.


7.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:


7.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;


7.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;


7.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.


7.4. Grąžinant gautą ne tą prekę ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.


7.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė


8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius problemas ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.


8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.


8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.


8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


8.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
9. Informacija


9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali skelbti el. parduotuvėje shop.yurtos.lt įvairias akcijas.


9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų atlikimo momento.


9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.


9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės shop.yurtos.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.


9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių  pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
10. Techniniai duomenys


10.1. Administruodami interneto svetainę bei atlikdami shop.yurtos.lt serverių darbo profilaktiką, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas taip pat gali būti panaudotas identifikuojant lankytoją ir renkant kitą statistinę informaciją. Galime panaudoti „slapukus“ (angl. cookies) ir išsaugoti shop.yurtos.lt svetainės lankymo istorinius duomenis.
11. Duomenų apsauga


11.1. shop.yurtos.lt svetainės lankytojų surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
12. Ginčų sprendimas


12.1. Europos Komisijos Elektroninę ginčų sprendimo platforma: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT  
13. Baigiamosios nuostatos


13.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.


13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.